•  
  •  

Publikationer

Inget annat material än glas isolerar, avskärmar och säkrar samtidigt som man obehindrat kan se genom det. Oavsett var det är placerat i bygget. Oavsett väder och vind. Oavsett tid på dygnet. Oavsett tid på året. Byggnadsglas i olika varianter och kombinationer uppfyller byggnormens krav på funktion, säkerhet och skydd i byggnader.

För att du skall få långvarig glädje av din glasprodukt vill vi göra dig uppmärksam när det gäller krav på hantering och underhåll. Dessutom vill vi påminna om att produkten har begränsningar när det
gäller funktions och kvalitetsnivå. Detta återspeglar samtidigt din referens på vad som gör dig berättigad grund till reklamation och ersättning.

En riktig typ av glasprodukt för ditt ändamål är en framtidsinriktad produkt som kommer att bidra till att du känner dig trygg och komfortabel. Oavsett var den är placerat i bygget. Oavsett väder och vind. Oavsett tid på dygnet. Oavsett tid på året.

Bulging of IGU exjobb LTH.

Rapport energi och klimatanalys December 2009

MTK Glassäkra miljöer – Publika lokaler 2018

MTK Glassäkra miljöer – Skolor 2018

MTK Glassäkra miljöer – bostäder 2018

Goda råd och fakta om glas

Folder Inkompabilitet

Rapport energi och klimatstudie Mars 2010

Klimatpåverkan av närproducerade och importerade isolerglas 2019

Repor i glas

Slutrapport duschvaggar 2017

U-värde 2 glas vs 3-glasglas

Pappersutgåvor kan beställas hos Glascentrum.
Kontakta hanne@glascentrum-mtk.se