•  
  •  

Informationsportal för planglasbranschen

Svensk Planglasförening är en intresseorganisation som samlar tillverkare, förädlare och handelsföretag inom den svenska planglasbranschen.

Kunskap och ny teknik har kontinuerligt utvecklat planglasets egenskaper och tillämpningar, vilket har gjort planglas till ett mångfunktionellt byggmaterial med positiva energieffekter.

Föreningens roll och uppgift är att tillvarata medlemsföretagens intressen och aktivt verka för en ökad förädling och användning av planglas och planglasprodukter.

Rådgivning om planglas och utbildning sker i samverkan med www.glascentrum-mtk.se.