•  
  •  

Organisation

Styrelse

Ordförande Stina Wollenius, telefon 070 – 796 93 12

Kansli
Jörgen Häll
Telefon:  0705 22 79 40
E-post: jorgen@glascentrum-mtk.se

Hanne Pehrson, administration
Telefon: 0702 79 40 70
E-post: hanne@svenskplanglas.se

 

Bankgiro: 721-5916

Besöks- och postadress:
Svensk Planglasförening
Grusåsvägen 10
352 45 Växjö.