•  
  •  

Organisation

Styrelse

Ordförande Thim Petersson, telefon 070 – 764 51 07

Kansli
Anders Meurling
Telefon:  070 642 34 83
E-post:  anders@svenskplanglas.se

Hanne Pehrson, administration
Telefon: 0702 79 40 70
E-post: hanne@svenskplanglas.se

 

Bankgiro: 721-5916

Besöks- och postadress:
Svensk Planglasförening
Grusåsvägen 10
352 45 Växjö.