•  
  •  

Medlemsförmåner

Medlemmar i Svensk Planglasförening har rabatterade priser på Glascentrum-MTKs tjänster.

Föreningen har också förhandlat fram förmånliga villkor för juridisk rådgivning samt provning och certifiering av byggnadsglas.

Se ”inloggning medlemmar”.