•  
  •  

Glasinformation och utbildning

Föreningens rådgivning om planglas samt utbildning sker i samverkan med Glascentrum i Växjö AB.

MTK-verksamheten som bedrivs inom ramen för Glascentrum publicerar riktlinjer och anvisningar för val och montering av planglas samt glasrådgivning till kunder av MTK abonnemang.

Glascentrum erbjuder utbildningar inom planglas, läs mer på www.glasscentrum-mtk.se