•  
  •  

Bli medlem

Svensk Planglasförenings ambition är att i föreningen samla branschens samtliga tillverkare, förädlare och handelsföretag för ökad legitimitet och tyngd i föreningens kontakter med politiker, myndigheter och andra organisationer.

Medlemskap i föreningen är också öppen för leverantör av insatsvaror och maskiner till planglasindustrin. Företag och organisationer som är verksamt inom planglasrelaterad byggverksamhet i Sverige är också välkomna att ansluta sig till föreningen som associerad medlem.

Medlemsansökan Svensk Planglasförening

Årsavgift medlemsskap SPF

Stadgar

Medlemsförsäkran

Svensk Planglasförenings konkurrensförbindelse 2014