•  
  •  

Archive For: publicerade

Buktning av isolerglas

Isolerglas består vanligtvis av separata åtskiljda två eller tre glas med slutna kaviteter däremellan, ofta fyllda med argon för bättre isoleringsförmåga. Då en sådan konstruktion utsätts för temperaturförändringar kommer gasen att ändra volym och tryckförändringar uppstår. Glasen kommer då att …

Read more →