•  
  •  

Branschriktlinjer

Glas är ett byggnadsmaterial och har, liksom andra material, sina speciella egenskaper. Glas är sprött och sprickbenäget, varför all hantering av glas ska ske med omsorg. Dessa riktlinjer omfattar enkelt floatglas och förädlade produkter som belagt glas, härdat glas, värmeförstärkt glas, laminerat glas och isolerrutor. För andra glastyper hänvisas till respektive standard. Kvalitetsbedömningen på glas ligger på en nivå som minst motsvarar de krav som ställs enligt gällande svenska och europeiska standarder, se vidare www.sis.se.

Våra branschriktlinjer för glas kan du ladda hem som pdf-filer nedan.

Lagring & hantering av planglas
P-märkning
Demontering och hantering av isolerrutor med PCB
PCB-i-isolerrutor
Planglas 2009 tillägg
ABM 07
Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas november 2016

  • icon-printgrlogin